Geheimhouding persoonsgegevens

Algemene informatie


Dit product kunt u direct online regelen
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn onder andere de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd: naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Voor sommige andere instanties kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:

 • instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten (zogenaamde verplichte derden);
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen (zogenaamde bijzondere derde);
 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren (zogenaamde vrije derden).

Bent u verhuisd, dan kunt u bij uw laatste woongemeente ook vragen om geheimhouding van de nieuwe adresgegevens.

Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens

Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Aanvragen

  U kunt digitaal een verzoek indienen voor de beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of u kunt de beperking op laten heffen.

  De geheimhouding geldt niet voor een aantal afnemers, zoals de belastingdienst of overheidsinstellingen. Wij verwerken uw aanvraag binnen 2 werkdagen.

   

   

 • Kosten

  Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Levertijd

  Verwerking van uw melding vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst plaats.