Evenement organiseren (feest), vergunning

Algemene informatie

Evenementen zijn onder restricties weer toegestaan. U moet zich wel houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Zie hiervoor de informatie van de Rijksoverheid.

Als u een evenement wilt organiseren dat voor iedereen toegankelijk is, dan hebt u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest, een wedstrijd of een braderie. In sommige gevallen moet ook voor een besloten feest vergunning worden aangevraagd.

Wanneer

In de volgende situaties hebt u een evenementenvergunning nodig:

 • als het evenement voor het publiek toegankelijk is;
 • als het een besloten evenement is, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een horecabedrijf);
 • als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang voor de brandveiligheid als het een tent of een gebouw betreft);
 • als verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
 • voor (levende) muziek of geluidsinstallatie anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
 • als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

 

 • Formulieren

 • Kosten

   

  In 2020 zijn de kosten voor de aanvraag van een evenementenvergunning € 24,55

  In 2021 zijn de kosten voor de aanvraag van een evenementenvergunning € 24,90

 • Levertijd

  Het is belangrijk dat u de vergunning tijdig aanvraagt. Voor grote evenementen betekent dit minimaal acht weken van tevoren, voor kleine evenementen tenminste vijf weken. Op uw aanvraag voor een evenementenvergunning wordt binnen 8 weken beslist.

 • Extra informatie

  Voor het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van het formulier evenement organiseren.

  U kunt reclame maken:

  • voor een commercieel evenement kan dat door reclame op driehoeksborden om een lantaarnpaal (maximaal 5):
  • voor een niet-commercieel evenement door reclame op sandwichborden (maximaal 25).