Erkenning kind

Algemene informatie

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft uw zoon of dochter vanaf de geboorte meteen een moeder en een vader. Bent u niet getrouwd, dan heeft uw zoon of dochter (voor de wet) alleen een moeder. Om tussen de vader en het kind een afstammingsrelatie tot stand te brengen, moet de man het kind erkennen.

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. De moeder moet dan wel schriftelijke toestemming geven dat de man het kind mag erkennen als zijn kind.

Erkenning is de verklaring van een man dat hij het vaderschap op zich neemt van een kind dat uitsluitend een moeder heeft. Die verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgelegd in een erkenningsakte. Dit kan bij elke gemeente in Nederland.

De man kan het kind al erkennen voor de geboorte. Dit wordt ook wel een erkenning van een ongeboren vrucht genoemd. Ook kan erkenning plaatsvinden bij de geboorteaangifte van een kind of daarna.

Naam van het kind

Bij de erkenning kunnen de erkenner en de moeder van het kind gezamenlijk verklaren dat het kind na de erkenning de achternaam van de erkenner zal dragen. Wensen zij dat het kind de achternaam van de moeder houdt dan hoeven zij geen keuze te maken. Overigens is een keuze alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder en het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

Erkenning bij huwelijk

Een gehuwde erkenner kan voortaan het kind erkennen van een andere persoon dan zijn/haar echtgenote, zonder dat een rechter eerst vaststelt dat tussen hem en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Dit geldt ook voor mannen en vrouwen die buiten hun geregistreerde partnerschap een kind willen erkennen.

Meemoeders/duomoeders

Voortaan kan elke vrouw het kind van de moeder erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de erkenning door een man. Erkenning is dus ook mogelijk voor de geboorte. Het is aan de moeder uit wie het kind wordt geboren om te bepalen aan wie zij toestemming geeft voor de erkenning, bijvoorbeeld aan de meemoeder of aan de vader van het kind.

Gevolgen erkenning

De man of vrouw die het kind erkent wordt de juridische vader of moeder, ook al is hij/zij niet de biologische vader of moeder. Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht. Daarnaast krijgt de man of vrouw een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Gezag

Als een kind erkend is, betekent dit niet automatisch dat de erkenner ook het gezag heeft. Het gezag ligt zowel voor als na de erkenning alleen bij de moeder. Om het gezag te kunnen verkrijgen, moet u na de geboorte een verzoek indienen bij het kantongerecht waaronder de geboortegemeente valt. Is uw dochter of zoon geboren in de Krimpen aan den IJssel, dan moet u dit verzoek doen aan het kantongerecht te Rotterdam.

Voor dit product moet u een afspraak maken.

 

 • Voorwaarden

  Voor erkenning vóór de geboorte moet u een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en moeder (genoemden moeten persoonlijk aanwezig zijn).

  Voor erkenning ná de geboorte moet u de volgende zaken meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner, moeder en kind (genoemden moeten persoonlijk aanwezig zijn, voor het kind geldt dit vanaf de leeftijd van 12 jaar);
  • Afschrift/uittreksel geboorteakte kind (bij de geboortegemeente opvragen).
 • Meenemen

  Voor erkenning vóór de geboorte moet u een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en moeder (genoemden moeten persoonlijk aanwezig zijn).

  Voor erkenning ná de geboorte moet u de volgende zaken meenemen:

  1. Geldig identiteitsbewijs van de erkenner, moeder en kind (genoemden moeten persoonlijk aanwezig zijn, voor het kind geldt dit vanaf de leeftijd van 12 jaar);
  2. Afschrift/uittreksel geboorteakte kind (bij de geboortegemeente opvragen).

  Wet- en regelgeving:

  Burgerlijk Wetboek 
  Wet Basisregistratie Personen

 • Kosten

  Erkenning is kosteloos.

 • Levertijd

  Erkenning vindt plaats op afspraak. Hiervoor geldt klaar-terwijl-u-wacht service.

 • Extra informatie

  Wilt u meer informatie over Erkenning Kind, ga dan naar de website van Rechtspraak.