Drankvergunning

Algemene informatie

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester vergunning verlenen voor het schenken van alcohol.
De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 veranderd. Voor ondernemingen met een drank- en horecavergunning (horecaondernemers en slijters) is onder andere het volgende veranderd:

 • U hoeft geen nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen bij wijziging van de leidinggevende. U hoeft alleen een melding te doen van de nieuwe leidinggevende.
 • Naast intrekking van uw drank- en horecavergunning kan uw drank- en horecavergunning geschorst worden voor maximaal 12 weken.
 • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij op een openbare plek alcohol bij zich hebben. Een openbare plek is bijvoorbeeld de straat, het park of het station, maar ook uw horecabedrijf. Met de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan', worden jongeren en ouders geïnformeerd over deze maatregel.
 • In uw slijterij mogen klanten - als zij daarom vragen - gratis alcoholhoudende drank proeven als deze drank wordt aangeboden door iemand die werkzaam is in uw slijterij. Alcoholhoudende drank mag niet door een promotieteam worden aangeboden.
 • Gemeenten krijgen het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Daarnaast krijgen gemeenten meer mogelijkheden om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Bijvoorbeeld het regelen van alcoholverstrekking in (sport)kantines.

Voor ondernemingen zonder een drank- en horecavergunning (winkeliers, supermarkten) verandert onder andere het volgende:

 • Als winkelier kunt u een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen. Dit kan als u binnen één jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens (3 strikes out-maatregel).
 • Voorwaarden

  In de Drank- en Horecawet is bepaald dat het verboden is om een horecabedrijf, waarin alcoholische dranken worden verstrekt, uit te oefenen zonder vergunning. Voordat een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of het horecabedrijf en de op de aanvraag vermelde personen voldoen aan al de eisen die de Drank- en Horecawet stelt. De vergunningsaanvraag geldt voor horecabedrijven, kantines en slijterijen.
  De aanvrager en alle op de vergunning te noemen personen zijn tenminste 21 jaar of ouder en voldoen aan alle zedelijkheidsvereisten. Ontheffing hiervan is niet mogelijk. U moet volgens de Drank- en Horecawet een vergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten;
  • u een horecabedrijf overneemt;
  • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert;
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar v.o.f.).

  Een vergunning kan uitsluitend worden aangevraagd door een persoon die beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne en aan de volgende eisen voldoet:

  • niet onder curatele staat;
  • niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
  • minimale leeftijd van 21 jaar.

  Aan een vergunning kunnen beperkende voorschriften worden verbonden.
  Voor het aanvragen van de vergunning kunt u gebruik maken van het formulier 'Drankvergunning aanvragen' (met formulier leidinggevenden). Formulier A is voor horecabedrijven/slijterijen. Formulier B is voor paracommerciële inrichtingen (verenigingen).

  Bij wijziging van de leidinggevenden is een melding voldoende. Er is geen nieuwe vergunning nodig. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'Melding wijziging leidinggevenden'.

 • Formulieren

  Vermelden of bijvoegen bij de aanvraag:

  Een uittreksel uit het handelsregister, of verenigingsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  Kopie identiteitsbewijzen van alle leidinggevenden.
  Originele bewijsstukken sociale hygiëne van alle leidinggevenden inclusief de ondernemers.
  Arbeidsovereenkomst(en) indien leidinggevenden in loondienst zijn.
  Een leidinggevendenverklaring (voor alle leidinggevenden een afzonderlijke verklaring). 
  Bewijs van rechthebbende op het pand (huur- of koopcontract).
  Kopie van ondertekend bestuursreglement wanneer de aanvraag door een vereniging of stichting wordt gedaan.

  Formulier A
  Formulier A (bijlage)
  Formulier B
  Formulier B (bijlage)
  Formulier melding wijziging leidinggevende

 • Kosten

  2019:

  Drankvergunning € 117,25

  Wijziging vergunning € 24,20

 • Levertijd

  Het is belangrijk dat u de vergunning tijdig aanvraagt, minimaal acht weken van tevoren. Op uw aanvraag voor een drankvergunning wordt binnen 12 weken beslist.