Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Algemene informatie


Voor dit product moet u een afspraak maken of u vraagt het digitaal aan bij Justis.
Bij sommige beroepen kan uw werkgever u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het kan gaan om beroepen waarbij u werkt met vertrouwelijke informatie of kwetsbare personen.

Voor aanvraag VOG schippers zie; https://www.niwo.nl/?pageID=226

 

 • Meenemen

  U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier mee te nemen naar het Publiekscentrum. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. De werkgever geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de (toekomstige) werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Ook dient u uw legitimatiebewijs mee te brengen.

 • Kosten

  De kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag zijn € 41,35

  U kunt alleen met PIN betalen.

 • Levertijd

  Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt daarop een beslissing genomen.

 • Extra informatie

  Voor bepaalde groepen vrijwilligers wordt door de gemeente een subsidie verstrekt voor de aanvraag van een VOG. Meer informatie hierover leest u op : http://www.krimpenaandenijssel.nl/Subsidiesvrijwilligerswerk.

  U vraagt een VOG aan door een aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via Dienst Justis of digitaal aanvragen. Voor digitaal aanvragen heeft u E-herkenning bedrijven nodig. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. U ontvangt dit formulier van diegene die een VOG van u verlangt, vaak een werkgever. Die moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.