Speelautomaten

Algemene informatie

Voor het in een horecabedrijf mogen plaatsen van kansspelautomaten (geen behendigheidsautomaten) heeft u een vergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars en restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines). Per inrichting mogen maximaal 2 kansspelautomaten worden geplaatst.

  • Aanvragen

    Op uw aanvraag voor een vergunning voor speelautomaten wordt binnen 8 weken beslist.

  • Kosten

    1 automaat: € 56,50
    2 automaten: € 56,50 + € 34,00 per automaat (= € 90,50)