Paspoort, aanvragen

Algemene informatie

Voor dit product moet u een afspraak maken.

Voor een paspoort moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag en het afhalen  moet u een afspraak maken. Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig.

Het paspoort moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen.

Kijk hier voor meer informatie over de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart.

Vanaf 6 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in het gemeentehuis.
 

 • Voorwaarden

  Het paspoort wordt verstrekt aan personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

  Een paspoort is voor volwassenen met ingang van 9 maart 2014 tien jaar geldig. U moet dan weer een nieuw paspoort aanvragen.

  Sommige landen buiten de Europese Unie stellen aanvullende eisen aan de geldigheidsduur op het moment dat u het land binnenkomt of bij vertrek. Het paspoort moet bijvoorbeeld bij binnenkomst nog minstens een aantal maanden geldig zijn. Vraag om informatie hierover bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen reist.

 • Meenemen

  Het paspoort moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen!

  Verder heeft u nodig:

  • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto van goede kwaliteit. Kijk hier voor de voorschriften. Volgens de nieuwe richtlijnen mag de foto niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook de oude reisdocumenten die zijn verlopen. Een ander geldig identiteitsbewijs als u geen ‘oud’ reisdocument hebt (bijvoorbeeld een rijbewijs);
  • als aanvrager onder curatele staat, moet de curator (schriftelijk) toestemming verlenen indien een curator toestemming heeft gegeven, dan moet ook (een kopie van) zijn geldig identiteitsbewijs overgelegd worden;
  • betaling vindt plaats bij aanvraag. U kunt alleen met pin betalen

  Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

  Tot 18 jaar is voor de afgifte van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag heeft/hebben). Voor die toestemming kunt u gebruik maken van het formulier 'toestemming reisdocument'. Het is niet mogelijk om kinderen bij te schrijven in het paspoort van ouders. Zij dienen te beschikken over een eigen reisdocument. Bij de aanvraag dient u naast het toestemmingsformulier ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van de toestemminggever(s) te geven.

 • Kosten

  De kosten voor het aanvragen van een reisdocument in 2021 zijn:

  Paspoort € 74,75
  Paspoort tot en met 17 jaar € 56,55
  Zakenpaspoort € 74,75
  Spoedprocedure € 50,90 extra


  ID kaart € 67,55
  ID kaart tot en met 17 jaar € 36,45
  Spoedprocedure € 50,90

   

  Pinbetaling heeft de voorkeur

 • Levertijd

  Reguliere aanvragen worden uiterlijk op de 6e werkdag na de aanvraag geleverd. Spoedaanvragen die vóór 14.00 uur zijn aangevraagd, worden binnen 48 uur geleverd. Voor een spoedprocedure worden extra kosten in rekening gebracht.

 • Extra informatie

  Het paspoort moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen !

  Huisbezoek* voor mensen met een fysieke beperking

  Het kan zijn dat u vanwege een fysieke beperking niet in staat bent om naar de afdeling Burgerzaken te komen voor de aanvraag van een reisdocument. In dat geval kunt u vragen om een huisbezoek. Met fysieke beperking bedoelen we dat u op geen enkele andere wijze –denk aan bus, taxi of een andere vorm van begeleiding– in staat bent om naar het raadhuis toe te komen.
  Voordat het huisbezoek plaatsvindt, moet u een aanvraag doen bij de afdeling Burgerzaken. De medewerker zal vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het raadhuis kunt komen. De gemeente behoudt zich het recht voor te vragen naar een medische verklaring. Als u in aanmerking komt voor de service aan huis, dan komt een medewerker van de gemeente op afspraak bij u langs om de aanvraag van het reisdocument te regelen.

  *Op dit moment legt de afdeling Burgerzaken geen huisbezoeken af in verband met de coronamaatregelen.

  Reizen met kinderen

  Niet alleen bij de aanvraag, maar ook bij reizen van één ouder / gezaghebber met een minderjarig kind (jonger dan 18) heeft u toestemming nodig van de ouder met gezag. Lees of u toestemming nodig hebt op de website van de Rijksoverheid.