Overlijdensakte, afschrift

Algemene informatie


Voor dit product maakt u een afspraak
De overlijdensakte is het schriftelijk bewijs dat iemand overleden is. Van deze akte kunt u een afschrift of uittreksel opvragen.

 • Aanvragen

 • Kosten

  De kosten voor het uittreksel burgerlijke stand zijn € 13,20

  U kunt alleen met PIN betalen.

  Kunt u aantonen dat u het afschrift/uittreksel nodig hebt voor pensioenaanspraken, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Levertijd

  Bij aanvraag aan het loket geldt klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een schriftelijke aanvraag wordt het afschrift/uittreksel binnen twee werkdagen toegezonden.

 • Extra informatie

  Een afschrift of uittreksel uit het overlijdensregister kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

  Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel is een beknopte versie van een akte. Uittreksels kunnen uitsluitend worden afgegeven van geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten en akten van geregistreerd partnerschap. Geef bij het aanvragen ook het doel op waarvoor u het afschrift/uittreksel nodig hebt.