Overlijden, aangifte

Algemene informatie


Voor dit product moet u een afspraak maken
Van ieder overlijden in Nederland moet een akte worden opgemaakt in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Bij een overlijden wordt als eerste altijd een uitvaartverzorger ingeschakeld die voor u de aangifte van overlijden verzorgt bij de burgerlijke stand, waarbij hij de benodigde dokterspapieren overlegt en eventueel het trouwboekje. De uitvaartverzorger kan u alle inlichtingen geven over de mogelijkheden van begrafenis en crematie.

In de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt begraven op de algemene begraafplaats Waalhoven aan de Tiendweg 47, Krimpen aan den IJssel. Op de begraafplaats is in 2008 een afscheidscentrum gebouwd met een aula voor 100 bezoekers.

  • Voorwaarden

    Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen begraving of crematie dient te geschieden, moet doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan. Dit is van belang omdat bij de aangifte van overlijden in de meeste gevallen het verlof tot begraving of crematie wordt afgegeven. U kunt aangifte doen, wanneer u uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden.

    De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk door de begrafenisondernemer. Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

  • Aanvragen

  • Kosten

    Er zijn geen kosten aan verbonden.