Naamskeuze

Algemene informatie


Voor dit product moet u een afspraak maken
Ouders mogen kiezen of hun eerste kind de achternaam krijgt van de moeder, van de vader of meemoeder. U kunt uw keuze bij de gemeente Krimpen aan den IJssel in een akte van naamskeuze vastleggen. Deze keuze is éénmalig en geldt voor alle volgende kinderen binnen het gezin. De manier waarop de keuze gemaakt moet worden, is afhankelijk van de burgerlijke staat.

Ouders zijn getrouwd

Wordt er gekozen voor de naam van de moeder, dan moeten de vader of meemoeder en moeder samen persoonlijk zich melden bij de balie van het publiekscentrum om een verklaring van naamskeuze af te leggen. Dit kan in iedere gemeente. Deze verklaring kan al worden afgelegd voor de geboorte van het kind. Uiterlijk bij de geboorteaangifte kan deze verklaring worden afgelegd. Na de geboorteaangifte is het dus niet meer mogelijk om alsnog een verklaring van naamskeuze te doen. Maken de ouders geen keuze, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader of meemoeder.

Ouders zijn niet getrouwd

De keuze van de achternaam wordt gedaan bij de erkenning van het kind. Kiest men voor de naam van de vader of meemoeder, dan moeten beide ouders bij de erkenning persoonlijk verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning met naamskeuze kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind (erkenning ongeboren vrucht), bij de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Wanneer de ouders niet duidelijk kiezen voor de naam van de vader of meemoeder, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Na de erkenning is het niet mogelijk om alsnog een verklaring tot naamskeuze te doen. Alleen kan dit nog ter gelegenheid van een huwelijk tussen de ouders.

  • Aanvragen

  • Kosten

    Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

  • Levertijd

    Naamskeuze vindt plaats op afspraak. Hiervoor geldt klaar-terwijl-u-wachtservice. Tijdsduur circa 15 minuten.

  • Gerelateerde producten