Inschrijven vanuit het buitenland

Algemene informatie

Voor dit product moet u een afspraak maken
De aangifte 'eerste inschrijving' geldt voor personen die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994.U moet worden ingeschreven als u gedurende een verblijf van zes maanden tenminste vier maanden in Nederland verblijft.

 • Voorwaarden

  Aanmelding
  De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf in Nederland persoonlijk worden gedaan bij de afdeling Publiekscentrum. Van belang is dat u de juiste documenten laat zien zodat u kunt worden ingeschreven in de BRP. In ieder geval moet u een geldig paspoort of identiteitskaart kunnen overleggen.

  Aan de inschrijving zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • U verblijft gedurende een half jaar tenminste vier maanden in Nederland.
  • Het opgegeven adres moet een adres zijn binnen de gemeente en geschikt voor bewoning.
  • Komt u uit Caribisch Nederland, dan moet u aantonen dat u daar uitgeschreven bent. Dat kan met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving hebt ontvangen

  Meer informatie over de legalisatie van documenten en de eisen hiervoor kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, tel 14 0180.

 • Aanvragen

  Voor een eerste inschrijving in Nederland dient u het formulier ‘Opneming in de basisregistratie personen’ in te vullen en deze tijdens uw afspraak, samen met een geldig paspoort of identiteitskaart, te overleggen. Indien u niet in het bezit bent van een printer, kunt u het formulier invullen en e-mailen naar kcc@krimpenaandenijssel.nl. Vermeld in uw e-mail de datum en het tijdstip van uw afspraak..

  Rechtsfeiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden, moeten worden aangetoond aan de hand van een brondocument (bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte). Deze akten kunnen eventueel op een later tijdstip worden aangeleverd. (Voor buitenlandse documenten (bijvoorbeeld geboorteakten). Soms gelden bijzondere voorwaarden.  Geadviseerd wordt hierover het Publiekscentrum te raadplegen, telefoon 14 0180.

 • Kosten

  Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

 • Levertijd

  Het verwerken van uw aanmelding vraagt om een zorgvuldige procedure. Houdt u rekening met een doorlooptijd van vier tot acht weken.