Incidentele festiviteit horeca, kennisgeving

Algemene informatie

Het is elke horeca-ondernemer toegestaan zes incidentele festiviteiten per jaar te hebben, de zogenaamde zes-dagenregeling. Door het doen van een kennisgeving gelden de geluids- en lichtvoorschriften van het Activiteitenbesluit tijdens zo’n festiviteit niet.

  • Aanvragen

    De houder van een inrichting kan voor het doen van een kennisgeving van een incidentele festiviteit gebruik maken van het digitale formulier.


    Het formulier moet uiterlijk op de dag waarop de festiviteit plaatsvindt, voor de aanvang daarvan, doch niet na 22:00 uur zijn ontvangen.


    U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

  • Gerelateerde producten