Incidentele festiviteit, kennisgeving

Algemene informatie

Het is elke horeca-ondernemer toegestaan zes incidentele festiviteiten per jaar te hebben, de zogenaamde zes-dagenregeling. Door het doen van een kennisgeving gelden de geluids- en lichtvoorschriften van het Activiteitenbesluit tijdens zo’n festiviteit niet.

  • Aanvragen

    Voor het doen van een kennisgeving van een incidentele festiviteit kunt u gebruik maken van het formulier.

    Het volledig ingevulde formulier moet ten minste 4 weken voor de aanvang van de incidentele festiviteit zijn ingediend bij de gemeente. U ontvangt binnen 3 weken antwoord op uw melding.