Gehandicaptenparkeerplaats

Algemene informatie

Voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats komt u in aanmerking als u in het bezit bent van een Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart en er in uw woon- of werkomgeving binnen uw maximale loopafstand onvoldoende vrije parkeerplaatsen zijn.

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd bij uw eigen woning en/of bij uw werkadres. In het laatste geval moet u aangeven op welke dagen en welke tijden u bij uw werkadres parkeert.

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt een Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart.
  • De beschikbare parkeerplaatsen moeten zo vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of werk vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hiervan sprake is.
  • U kunt niet beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein. De gemeente beoordeelt of dit het geval is. Tot parkeermogelijkheden op eigen terrein worden gerekend opritten, carports en garages (binnen 100 meter afstand tot de voordeur).
  • De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen. Na beoordeling van de situatie wordt een besluit genomen op uw aanvraag en vindt publicatie plaats in het huis-aan-huisblad ‘IJssel- en Lekstreek’. Als er geen bezwaar wordt ingediend, wordt de gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.
 • Meenemen

  U hebt een Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart.

 • Kosten

  Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats kost €347,13

 • Levertijd

  Op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt binnen 6 weken beslist.

 • Gerelateerde producten