Briefadres

Algemene informatie

Voor dit product moet u een afspraak maken via 140180

De essentie van de bijhouding van de BRP is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken. Dit betekent dat een ingezetene in de BRP altijd over een adres moet beschikken. Dit is een woonadres of een briefadres.
Het briefadres (artikel 1.1 Wet BRP) is een adres waar voor betrokkene post in ontvangst wordt genomen en waar, als daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken. Op deze adressen is een persoon bereikbaar voor communicatie met de overheid en is een persoon traceerbaar via dat adres. De overheid wil haar burgers direct en fysiek kunnen bereiken. Daarmee zijn de gegevens woonadres en briefadres controleerbaar. Dit betekent dat een briefadres in principe alleen gekozen kan worden bij een natuurlijk persoon die staat ingeschreven in de BRP met een woonadres. Een stichting of rechtspersoon die haar adres aanbiedt, bijvoorbeeld op internet, voldoet hier in het algemeen niet aan. Een briefadres is alleen mogelijk als betrokkene geen woonadres heeft. Dit moet worden onderzocht.

 • Voorwaarden

  • Iemand verblijft in een aangewezen instelling in de zin van artikel 2.40 Wet BRP en vraagt een briefadres aan.
  • Voor zover het opnemen van iemand op een woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is, kan hij in de plaats van een woonadres kiezen voor een briefadres (artikel 2.41 Wet BRP).
  • Als iemand geen woonadres heeft (artikel 2.23 lid 1 en 2.39 lid 3 Wet BRP).
  • Burgemeester en Wethouders besluiten ambtshalve tot een inschrijving op een briefadres (artikel 2.23 lid 2 Wet BRP).
  • Schippers; zolang u vaart kunt u niet ingeschreven worden op een woonadres. Gedurende de periode dat u vaart kunt u kiezen voor een briefadres bij een particulier.
 • Meenemen

  • Toestemming hoofdbewoner
  • Overige bewijsstukken (Bijv. bewijs dat u schipper bent)
  • Onderstaande drie formulieren dient u in te vullen en mee te nemen.

  Aanvragen balie

 • Kosten

  Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

 • Levertijd

  Vier weken