Bewijs van in leven zijn - Attestatie de vita

Algemene informatie

Dit product kunt u digitaal aanvragen of u maakt een afspraak

Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde burger in leven is. Dit document is onder meer nodig voor pensioen, lijfrente en sommige (levens) verzekeringsuitkeringen. U kunt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen of iemand machtigen. Het bewijs wordt niet aan derden afgegeven. Legimitatie met een geldig identiteitsbewijs is hiervoor wel noodzakelijk.

Het document wordt in sommige gevallen kosteloos aan u verstrekt. Dit geldt als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig hebt voor een Nederlands, Antilliaans, Arubaans pensioenfonds of voor een pensioenfonds in een ander land van de EU. In andere gevallen is kosteloze verstrekking niet mogelijk.

 • Voorwaarden

  U kunt het bewijs van in leven zijn alleen verkrijgen in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Meenemen

  Als u de attestatie de vita persoonlijk aan wilt vragen bij het Publiekscentrum, maakt hiervoor dan een afspraak.

  Voor het vaststellen van de identiteit van de aanvrager of diens gemachtigde is overlegging van een (kopie van een) identiteitsbewijs verplicht. Voor een kosteloze verstrekking van een attestatie de vita moet de brief van het verzoekende pensioenfonds worden getoond.

  Bij een elektronische aanvraag moet u uw DigiD-code gebruiken.

  Wet- en regelgeving:

  Pensioenwet
  Wet Basisregistratie Personen

 • Kosten

  De kosten voor de aanvraag zijn in 2021

  € 10,75 via balie
  €   6,90 via E-Loket
  € 10,75 internationaal

  Pinbetaling heeft de voorkeur

 • Levertijd

  Bij aanvraag aan het loket geldt klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een elektronische aanvraag wordt het bewijs van in leven zijn binnen twee werkdagen toegezonden, bij een schriftelijke aanvraag is dat binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.