Alcoholontheffing

Algemene informatie

ALCOHOLONTHEFFING
Algemene informatie
Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod tot het verstrekken van alcohol. Dit kan alleen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 

 • Voorwaarden

  Een ontheffing kan uitsluitend worden aangevraagd door een persoon die beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne en aan de volgende eisen voldoet:

  • niet onder curatele staat;
  • niet uit de ouderlijke macht ontzet;
  • niet uit de voogdij ontzet;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
  • minimale leeftijd van 21 jaar.
 • Aanvragen

  Bij de aanvraag moet een tekening worden ingediend met de opstelling van de tappunten. Aan een ontheffing kunnen beperkende voorschriften worden verbonden. Voor het aanvragen van de ontheffing kunt u gebruik maken van het formulier hierboven.

 • Kosten

   

   

   

  2021 € 29,80

   

 • Levertijd

  Het is belangrijk dat u de ontheffing tijdig aanvraagt, minimaal acht weken van tevoren. Op uw aanvraag voor een drankontheffing wordt binnen 8 weken beslist.