Adoptie (inschrijving geadopteerd kind)

Algemene informatie

Voor dit product moet u een afspraak maken
Adoptie houdt in dat een of twee personen een kind aannemen tot hun (wettig) kind. Een adoptiekind is na een rechterlijke uitspraak het kind van zijn adoptieouders. Er ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Na erkenning van een buitenlandse adoptie hebben de adoptieouders het gezag over het kind.

Sterke of zwakke adoptie
Bij een sterke adoptie zijn de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de oorspronkelijke ouders verbroken. Adopties die in Nederland worden uitgesproken zijn altijd sterke adopties. Bij zwakke adopties zijn de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders niet verbroken. In het buitenland komen zowel zwakke als sterke adopties voor. Een buitenlandse zwakke adoptie kan door een Nederlandse rechter worden omgezet naar een sterke adoptie.

Adoptie Nederlands kind
Voor de adoptie van een Nederlands kind neemt u contact op met een advocaat. Deze start een adoptieprocedure op. De adoptie wordt uitgesproken door de rechtbank.
Adoptie buitenlands kind
Voor de adoptie van een buitenlands kind geldt een lange adoptieprocedure. Niet alle buitenlandse adopties komen direct voor erkenning in aanmerking. Er zijn drie categorie├źn adopties:
Een adoptie volgens het Haags adoptieverdrag. Deze wordt geaccepteerd. Onder dit verdrag zijn zowel sterke als zwakke adopties mogelijk.
Voor de erkenning van adopties buiten het Haags adoptieverdrag is bepalend waar partijen woonden op het moment van de adoptie:

Een adoptie buiten Nederland, terwijl alle betrokkenen ook buiten Nederland woonden kan onder voorwaarden van rechtswege worden erkend. Dit wordt door het gemeentebestuur beoordeeld.
Een adoptie buiten Nederland terwijl de adoptiefouders in Nederland woonden, wordt bevestigd door de rechter met een verklaring voor recht.

Meer informatie over adopties

Wilt u meer informatie over adopties? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • Aanvragen

    Inschrijving in de BRP
    Om de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de backoffice medewerker van het team Burgerzaken via telefoonnummer 140180. Deze medewerker geeft aan welke documenten u dient te overleggen en aan welke eisen deze moeten voldoen. Vervolgens kan er een afspraak worden ingepland voor de aangifte tot inschrijving. Voor de eerste inschrijving in de BRP moet een kind mee en dient de aangifte binnen vijf werkdagen te worden gerealiseerd.

  • Levertijd

    Voor het verwerken van de inschrijving wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. Houdt u rekening met een doorlooptijd van vier tot acht weken.