Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind

Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind

De stichting is in 2015 opgericht en werkt ter ondersteuning van de Kinderboerderij. Indirect gaat het om ondersteuning van de gemeente, die de kinderboerderij in eigendom heeft, beheert en exploiteert. Allereerst gaat het om informatieverstrekking. Maar hoofddoel is fondsenwerving via jaarlijkse donaties resp. incidentele giften in geld of natura, schenkingen, legaten e.d. Ook vindt de ondersteuning plaats door het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van bezoekers door middel van vrijwilligers. Hoe dat praktisch in zijn werk gaat, ziet u bij de 'Documenten' in de brief: Spelregels adoptie van dieren. Bij het secretariaat kunt u zich ook opgeven voor toezending van de digitale Nieuwsbrief.

Kinderboerderij Krimpen aan den IJssel

Zie voor leuke aanvullende informatie over de kinderboerderij: https://www.facebook.com/kinderboerderijkleinboveneind. Deze site wordt beheerd door medewerkers van de kinderboerderij en geeft allerlei actuele informatie, met reacties van bezoekers.

Beleidsplan 2015-2018

De activiteiten van de stichting zijn opgenomen in een meerjarig beleidsplan 2015-2018. Belangrijke onderdelen zijn de methodes die de stichting hanteert voor de ontwikkeling van de fondsenwerving. Resp. de jaarlijkse planning van de bijdragen aan de gemeenten. Belangrijk is niet alleen de lastenverlaging voor de gemeente, maar ook noodzakelijke kwaliteitsverbetering. In een convenant met de gemeente zijn hierover afspraken gemaakt.

Jaarverslag en Jaarrekening 2015

In het jaarverslag meldt de stichting hoe het is gegaan in het eerste jaar. De werkzaamheden van de stichting zijn met enthousiasme ontvangen en hebben veel reacties gekregen. Een positief saldo van ruim € 11.000,- wordt als een goed begin ervaren. In de Jaarrekening is hiervan een specificatie opgenomen.

Algemene gegevens van de stichting

Naam:                                  Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind (ofwel
                                             Vrienden van de Krimpense Kinderboerderij)
Fiscaal nummer (RSIN):        8549.68.763
Kamer van Koophandel:       62816004
Adres:                                   Boveneindselaan 26
Plaats:                                  Krimpen aan den IJssel
Telefoon:                              06 31 94 63 28
Email:                                    vriendenvankleinboveneind@gmail.com

Bestuur van de stichting

Voorzitter:                             A. Prins (Bart)
Secretaris:                             M. de Groot (Monique)
Penningmeester:                   N.A. de Jong (Nico)
Plv. voorzitter:                       H.S. Prins (Steven)
Communicatie:                       I.S. van 't Hoogerhuijs (Inge)

De bestuurders wonen in Krimpen aan den IJssel en ontvangen geen onkostenvergoeding of presentiegeld.

Personeel van de stichting

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Overige gegevens

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2018 resp. een verantwoording via Jaarverslag en Jaarrekening 2015 zijn uitgelegd in de bijgevoegde documenten.

Documenten

  • - Brief: Spelregels adoptie van dieren
    - Convenant met de gemeente
    - Beleidsplan 2015-2018
    - Jaarverslag en Jaarrekening 2015

 

                 

 
 
 

Contact

IJsseldijk 82/84
2924 AS Krimpen aan den IJssel (0180) 511454 louwen@krimpenaandenijssel.nllouwen@
krimpenaandenijssel.nl