AED’s alleen te openen door hulpdiensten en burgerhulpverleners

15 januari 2018

AED

Vorige week heeft de EHBO Vereniging Krimpen aan den IJssel een Burgemeester W. van Waningpenning gekregen voor hun belangrijke bijdrage aan het realiseren van de 6-minutenzone in Krimpen. Door hun inzet hebben we meer dan genoeg vrijwilligers die iemand met een hartstilstand kunnen helpen. Daarnaast hangen verspreid in onze gemeente 20 AED’s (in afgesloten buitenkasten). Deze zijn 24 uur 7 dagen per week beschikbaar.

Cijferslot

De kasten waarin de AED’s zijn hangen, zijn voorzien van een cijferslot. Enerzijds met als doel om diefstal te voorkomen, maar anderzijds ook om te voorkomen dat mensen een AED bedienen die daar niet voor opgeleid zijn. Alleen de hulpdiensten en burgerhulpverleners (aangesloten bij HartVeilig Wonen) kunnen de buitenkasten openen. Deze burgerhulpverleners zijn in het bezit van een reanimatie-diploma en geschoold in het gebruik van een AED.

Hoe kunnen hulpverleners bij de AED?

In geval van een reanimatie verzendt de Meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een bericht aan de burgerhulpverleners die in de omgeving van de meldingslocatie aanwezig zijn. In dit bericht staat de code van de dichtstbijzijnde buitenkast waarin een AED hangt. De gealarmeerde burgerhulpverleners kunnen met deze code de buitenkast openen en gebruikmaken van de AED. Bent u in het bezit van een reanimatie-diploma, dan kunt ook u burgerhulpverlener worden door u te registreren via www.hartveiligwonen.nl.

Waar hangen de AED’s?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/aed vindt u de locaties van de AED’s in Krimpen aan den IJssel.