Strategische agenda Krimpenerwaard aangeboden

30 november 2018

Boekpresentatie Panorama Krimpenerwaard

Te midden van betrokkenen, raadsleden en bestuurders van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft oud-minister Sybilla Dekker op 28 november het Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd.

Het Panorama Krimpenerwaard bevat 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s als economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur. Het afgelopen jaar hebben groepen bewoners, jongeren, ondernemers, agrariërs, agrarische natuurbeheerders, natuurorganisaties en bestuurders in een zogeheten Tafel van Verkenning samen aan deze strategische agenda gewerkt. Het boek borduurt voort op de Strategische Visie Krimpenerwaard van Riek Bakker uit 2017.

Indrukwekkend

“Van een groep zeer enthousiaste ondernemers, inwoners, agrariërs en andere betrokkenen hebben we een prachtig Panorama voorgeschoteld gekregen”, zegt burgemeester van Krimpen aan den IJssel Martijn Vroom. “Voor de gemeente is het nu niet eenvoudig. Enerzijds hebben we grote waardering voor hun harde werken, anderzijds moet nu de volksvertegenwoordiging er mee aan de slag. De energie die in dit indrukwekkende eindwerk gestopt is mag niet verloren gaan. Daar zal ik me voor blijven inzetten.”

“We gaan nu de raden en de bewoners meenemen in het proces”, vult wethouder John Janson aan. “Het is echt een participatieproces en het is onomkeerbaar. Samen zetten we de schouders eronder en dragen we de waard de goede kant op.”

Groeiregio

De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is om het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervan te overtuigen de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. Men wil onder andere inzetten op een tweede oeververbinding en een multifunctionele snelfietsroute. Een ander agendapunt is het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in een deel van de Krimpenerwaard.

Website

Behalve een boek heeft de Tafel van Verkenning ook een website gelanceerd: www.panoramakrimpenerwaard.nl  Hierop staan alle agendapunten en is het boek te downloaden. Ook de voortgang van de uitvoering van de agendapunten is op deze site te volgen.