De Klinker

 

Speciaal voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel geeft de gemeente een magazine uit. In magazine De Klinker brengt de gemeente beleid dicht bij u. Het is een platform waar de Krimpense samenleving en het gemeentebestuur (gemeenteraad en B&W) elkaar ontmoeten.

Inhoud

In De Klinker kunt u lezen over het beleid van de gemeente, projecten in Krimpen en over de geschiedenis. De artikelen zijn vaak gekoppeld aan vaste rubrieken. Rubrieken waar u ook een bijdrage aan kunt leveren. Zo kunt u vragen insturen die door de gemeente in De Klinker worden beantwoord. Ook plaatsen wij complimenteuze, prikkelende en kritische tweets (berichten op Twitter) die u naar de gemeente Krimpen heeft gestuurd. Daarnaast kunt u artikelen lezen met daarin (achtergrond)verhalen van Krimpense verenigingen, stichtingen en inwoners.

Verschijningsdata

Magazine De Klinker verschijnt vier keer per jaar. In 2015 verschijnt het magazine op 19 februari, 23 april, 26 september en 3 december.

Levert u ook een bijdrage aan De Klinker?

Heeft u een vraag die u graag beantwoord ziet? Is deze vraag ook interessant voor andere inwoners van Krimpen? Stuur uw vraag onder vermelding van ‘Durf te vragen’ naar de redactie van De Klinker. Iedere Klinker wordt één vraag in de rubriek ‘Durf te vragen’ (#DTV) behandeld.

In de agenda van de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van 12 februari tot en met 23 april 2015. Organiseert uw vereniging, club of organisatie in deze periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag.

Contact redactie

Uw vragen en vermeldingen in de agenda kunt u naar de redactie van De Klinker sturen via: communicatie@krimpenaandenijssel.nl. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie De Klinker, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

 

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl