Nieuws

December 2014

Jubileum editie IJssel Business Magazine

IJssel Business Magazine (IJBM) bestaat tien jaar. In een speciale jubileumuitgave staat het blad uitvoerig stil bij de ontwikkelingen van het ondernemerschap in onze regio. Lees meer...

Medewerkers van organisaties, die een contract hebben getekend, zodat in 2015 zorg geleverd kan worden aan Krimpense inwoners.

Gemeente Krimpen heeft nieuwe zorgtaken op orde

Op 16 december bedankte wethouder Marco Oosterwijk tijdens een bijeenkomst in het Gezondheidscentrum Krimpen alle gecontracteerde zorgpartijen voor hun inzet in de afgelopen maanden. Ook keek hij naar de toekomst. Lees meer...

Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden Aalberslaan verlopen voorspoedig

De uitvoering van het riolerings- en herstratingsplan Aalberslaan verloopt voorspoedig. Op dit moment loopt de aannemer zelfs twee weken vóór op de planning. Dat betekent dat, zoals afgesproken, de Aalberslaan vóór de kerstdrukte weer voor het verkeer kan worden opengesteld. Lees meer...

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl