Nieuws

Busstation Krimpen aan den IJssel

Voorontwerp bestemmingsplan P+R busstation

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van de huidige P+R-voorziening bij het Krimpense busstation ligt met ingang van donderdag 10 april 2014 gedurende vier weken ter inzage. Lees meer...

Koningsdag

Rommelmarkt Koningsdag

Op 26 april organiseert Stichting Trouw aan Oranje een rommelmarkt. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden. Iedereen die zich voor 1 april 2014 heeft aangemeld, ontvangt deze week een reactie. Lees meer...

Dijk Krimpen

Bomenkap en verwijderen begroeiingen

Voor de uitvoering van dijkversterking Krimpen is het noodzakelijk bomen te kappen. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt per woensdag 2 april gestart met de bomenkap en het verwijderen van begroeiingen. Lees meer...

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl