Project Bloemrijk

Inleiding

De discussie over de toekomst van de Bloemenbuurt West liep na de eeuwwisseling hoog op. De funderingen van de 150 woningen waren slecht en de buurt verzakte ernstig. In 2001 besloot woningcorporatie QuaWonen dat het niet haalbaar was om de woningen te renoveren: de boel moest plat. Dat bracht een schok teweeg. Het was een gezellige buurt. Mensen hadden daar hun kinderen grootgebracht en wilden er niet weg. Een pittige actiegroep besloot mee te denken over de gevolgen van het sloopbesluit voor bewoners, en de opzet van de weer op te bouwen buurt. Uiteindelijk besloten 25 gezinnen na de sloop terug te keren in de oude wijk. Bloemenbuurt West werd het project BloemRijk, waar met nieuw elan en veel inbreng van bewoners de sociale samenhang wordt bewaakt en opnieuw opgebouwd.

Samenwonen / Samenleven

Er komen in de Bloemenbuurt West huur- en koopwoningen met een groot deel betaalbare huur. Qua Wonen bouwt al haar nieuwbouwcomplexen appartementen, die levensloopbestendig zijn, dus ook hier. Over de sociale cohesie ontstonden bij QuaWonen ideeën tijdens een excursie naar Duitsland. Het Regionaal Zorgberaad Midden-Holland nam wethouders, ambtenaren en andere professionals mee naar woonbuurten waar jongeren, gezinnen en senioren samen wonen en veel voor elkaar doen.

QuaWonen voelde er veel voor om het samenwonen van verschillende leeftijdsgroepen en de samenhang in de nieuwe Bloemenbuurt een extra impuls te geven. Daarom werd de buurt ondersteund met een aantal uren professionele ondersteuning en met een ruimte in het complex voor gezamenlijke activiteiten.

De bewoners moesten wennen aan het idee dat er afspraken zouden komen over burenhulp en hoe met elkaar om te gaan, maar ze werden al snel enthousiast. De gemeente zag goede aanknopingspunten met de woonzorgzonering en ook organisaties als het Seniorenplatform, welzijnsinstelling Meldpunt en de zorgaanbieders waren enthousiast; ze doen mee aan de projectgroep BloemRijk. Zo kan formele en informele hulp en zorg goed worden afgestemd.
De contactpersoon voor BloemRijk is QuaWonen regiomanager Rita Schoen, tel. (0182) 34 64 00, Postbus 27, 2860 AA Bergambacht, www.quawonen.com. Voor informatie over de huurwoningen belt u met QuaWonen, vestiging Krimpen aan den IJssel, tel.  (0180) 51 07 11.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Samenleving, tel. 14 0180.

 

Verantwoordelijk bestuurder

 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl