Leefbaarheid

Leefbaarheid algemeen

Aantrekkelijke plekken in dorpen, wijken en buurten zorgen ervoor dat mensen prettig wonen. Lees meer…

Project Bloemrijk

Er komen in Bloemrijk huur- en koopwoningen met een groot deel betaalbare huur. Qua Wonen bouwt in principe in al haar nieuwbouwcomplexen appartementen, die levensloopbestendig zijn, dus ook hier. Lees meer…

Fonds Bewonersinitiatieven

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit, het opknappen van een groenvoorziening of een sporttoernooi? Lees meer…

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl