Riolering

Goed gebruik van de riolering

Iedere Nederlander loost per dag gemiddeld 120 liter afvalwater. Toiletten, douches, wasmachines en vaatwassers: al het afvalwater verdwijnt via de afvoer in het riool. Lees meer…

Het riool is verstopt

Bij een verstopping stroomt het water niet meer weg. Wie verantwoordelijk is voor de verstopping, en dus voor de kosten opdraait, hangt af van de plaats van de verstopping. Lees meer…

Werkzaamheden aan het riool

Voor de periode 2014 t/m 2025 is vastgesteld van welke straten/wijken de riolering moet worden vernieuwd en/of het straatwerk moet worden opgehoogd en herstraat. Lees meer…

Rioolheffing

Riolering kost veel geld. De gemeente mag deze kosten in rekening brengen bij de burger. Dit doet de gemeente middels de rioolheffing. Lees meer…

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze liggen verankerd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Lees meer…

Klimaatveranderingen

Regenbuien worden steeds korter en heftiger. Soms zo heftig dat het riool al dat water niet meer aan kan. Lees meer…

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl