Ondernemen

IJssel Business Magazine

Krimpen aan den IJssel neemt sinds 1 januari 2011 deel aan het IJssel Business Magazine. Lees meer…

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het doel van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het creeren van een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat. Lees meer…

Detailhandelsvisie

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een detailhandelsvisie opgesteld. De visie is de uitkomst van een interactief proces, functioneert als objectief toetsingskader voor (perifere) detailhandel en speelt in op relevante trends. Lees meer…

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl