Onderzoek naar aanwezigheid asbest in De Tuyter

UPDATE

Het onderzoek naar de mogelijke verspreiding van asbestvezels in het gemeentelijk ontmoetingscentrum ‘De Tuyter’ is afgerond. Er zijn in de nader onderzochte ruimten van het gebouw geen asbestvezels in de luchtmonsters aangetroffen.
De gemeente is blij met de conclusie dat het hele gebouw schoon is van zwevende asbestdeeltjes. Het gebouw is veilig voor gebruik.

Eerdere berichtgeving

Bij de start van werkzaamheden in het ontmoetingscentrum ‘De Tuyter’ in Krimpen aan den IJssel om de brandpreventie te verbeteren, is geconstateerd dat bij de bouw in 1980 op meerdere plaatsen boven plafonds materiaal met asbest is gebruikt. Op sommige plekken is
materiaal beschadigd. Er komt een nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

Geen verspreiding van asbest

Direct na het aantreffen van de (beschadigde) asbesthoudende materialen is met de werkzaamheden gestopt. Het gaat om werkzaamheden in de ruimte van de openbare bibliotheek en de ontmoetingsruimte. Om na te gaan of asbestvezels zich via de lucht verspreid hebben, is door een professioneel bureau een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de lucht. Er zijn geen asbestdeeltjes in de lucht van de openbare bibliotheek en de ontmoetingsruimte aangetroffen.

Ook onderzoek in de andere ruimten

Mogelijk is boven de plafonds in andere ruimten ook asbest aanwezig. Er worden daarom geen werkzaamheden aan of boven de plafonds in de andere ruimten in ‘De Tuyter’ verricht. Om zeker te zijn dat ook daar geen verspreiding heeft plaatsgevonden, worden er ook in deze ruimten luchtmetingen uitgevoerd.

Gebouw is veilig voor gebruik

Als de luchtmonsters geen verspreiding aantonen en de plafonds verder gesloten blijven, dan kan het gebouw gewoon in gebruik blijven. In het verleden waren asbesthoudende materialen gebruikelijk in de bouw. Vanaf 1993 is het niet meer toegestaan dergelijke materialen te verwerken. Als er niet in het asbesthoudende materiaal wordt geboord of gezaagd, dan is er niets aan de hand. In ‘De Tuyter’ blijven tot de zomer van 2013 de plafonds gesloten en wordt er nergens in geboord. Als de luchtmonsters een ander beeld laten zien, zal bekeken worden welke vervolgmaatregelen nodig zijn.

Voor verbouwing tijdelijk dicht

De gemeente wil het asbestmateriaal verwijderd hebben. Er moet immers verbouwd worden om de brandpreventie te verbeteren. Daarom krijgt een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om alle asbesthoudende materialen volgens de voorschriften te verwijderen. Daarvoor moet het gebouw zo’n twee tot vier weken voor alle gebruikers worden gesloten. Voor de verwijdering en verbouwing wordt gedacht aan de zomervakantie van 2013. In die periode is er de minste overlast voor de gebruikers.

Informatie op de website

Als er meer informatie bekend is over het onderzoek en de verbouwing, dan kunt u dat vinden op in dit nieuwsitem. Ook staat er rechts onder het kopje 'documenten' een lijst met veel gestelde vragen over asbest met de antwoorden.

Publicatiedatum: 08-02-2013

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl