Rekenkamercommissie

Inleiding

Elke gemeente heeft een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Krimpen aan den IJssel heeft een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad. De taak van deze commissie is te onderzoeken of het gevoerde bestuur en beleid de gewenste effecten bereikt. Op deze manier wordt de raad door de rekenkamercommissie ondersteund bij het uitoefenen van zijn controlerende en toezichthoudende taken.

Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie maakt jaarlijks een inventarisatie van onderwerpen die interessant zijn om te onderzoeken. Ook de gemeenteraad en het college van B en W wordt gevraagd naar hun suggesties. Daarnaast kunnen burgers en ondernemers suggesties aandragen voor onderzoeksonderwerpen. De rekenkamercommissie bepaalt jaarlijks welke onderwerpen in aanmerking komen voor onderzoek en neemt deze op in het jaarprogramma. Op basis van de bestuurlijke, maatschappelijke en financiële relevantie van de onderwerpen maakt de commissie een beargumenteerde keuze en formuleert een onderzoeksopdracht.

Uitvoering

Kleinere onderzoeken (‘quick scans’) worden door de leden van de rekenkamercommissie zelf uitgevoerd. Grotere onderzoeken worden in het algemeen uitbesteed aan gespecialiseerde onderzoekers en begeleid vanuit de rekenkamercommissie.

Bekijk hier de uitgevoerde onderzoeken

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via de griffie. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 14 0180 of u kunt een e-mail sturen naar rekenkamercommissie@krimpenaandenijssel.nl.

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl