Presidium

Het presidium is een commissie die bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en maximaal zes raadsleden. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier en houdt zich in het algemeen bezig met het bevorderen van het functioneren van de gemeenteraad. Meer specifiek buigt het presidium zich bijvoorbeeld over de agendavoorbereiding en de raadscommunicatie.

De presidiumleden (met uitzondering van de raadsvoorzitter) bepalen onderling de commissievoorzitterschappen per vergadering.

Samenstelling van het Presidium

Gerelateerde dossiers

 

Verantwoordelijk bestuurder

 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl