Gemeenteraad

Op deze pagina staan verschillende dossiers die te maken hebben met de gemeenteraad.

Samenstelling gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Lees meer…

Presidium

Het presidium is een commissie die bestaat uit de voorzitter van de raad en maximaal zes raadsleden. Lees meer…

Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden Lees meer…

Rekenkamer

De rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur van de gemeente. Lees meer…

Voorzieningendiscussie

De gemeente Krimpen aan den IJssel moet steeds meer doen met minder geld. Hoe bieden we deze situatie het hoofd? Daarover wil de gemeenteraad met u in gesprek. Discussieert u met ons mee? Lees meer…

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als doel om de gemeenteraad te adviseren betreffende de bewaking van de financiële rechtmatigheid van de bestedingen en verbeteringen met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Lees meer…

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster. Lees meer…

Politieke partijen

Welke politieke partijen zijn actief in Krimpen aan den IJssel? Lees meer…

Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging van de gemeente. De raad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Lees meer…

Live uitzending gemeenteraad

Luister en bekijk hier de vergadering van de gemeenteraad terug. Lees meer…

Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De raadsleden komen daarom graag met u in contact. Lees meer…

Raadscommissies

De raadscommissies bestaan uit leden van de gemeenteraad en burgerleden. Lees meer…

 
 
 

Olympiade 3
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel 14 0180 gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl

 

Documenten